Διαγωνισμός δικηγόρων α’ εξεταστικής περιόδου 2018 – πίνακας επιτυχόντων

Πίνακας επιτυχόντων διαγωνισμού δικηγόρων α’ εξεταστικής περιόδου 2018 (όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) (pdf)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2018 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2018

α) σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφίων για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δικηγόρων α΄ εξεταστικής περιόδου 2018

β) σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού

Τελικά αποτελέσματα πανελλήνιου διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων β΄ εξεταστικής περιόδου 2017

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύθηκε ο πίνακας των επιτυχόντων του πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων της β΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2017 (pdf)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

Πίνακας δεκτών υποψηφίων περιφέρειας Εφετείου Θεσσαλονίκης για τον διαγωνισμό δικηγόρων β΄ εξεταστικής περιόδου 2017 – Τόπος διενέργειας διαγωνισμού (doc)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

 

(Αριθ. πρωτ. 83319οικ/24-11-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – ΦΕΚ 1205/Γ΄/28-11-2017)

Τροποποίηση ώρας έναρξης του διαγωνισμού, τις ημέρες Σάββατο 9/12/2017 και Κυριακή 10/12/2017, από 8.00 π.μ. σε 9.00 π.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

Ανακοίνωση – Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2017 (doc)

Πρότυπο αίτησης (doc)

Πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης (doc)