Τελικά αποτελέσματα πανελλήνιου διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων β΄ εξεταστικής περιόδου 2017

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύθηκε ο πίνακας των επιτυχόντων του πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων της β΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2017 (pdf)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

Πίνακας δεκτών υποψηφίων περιφέρειας Εφετείου Θεσσαλονίκης για τον διαγωνισμό δικηγόρων β΄ εξεταστικής περιόδου 2017 – Τόπος διενέργειας διαγωνισμού (doc)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

 

(Αριθ. πρωτ. 83319οικ/24-11-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – ΦΕΚ 1205/Γ΄/28-11-2017)

Τροποποίηση ώρας έναρξης του διαγωνισμού, τις ημέρες Σάββατο 9/12/2017 και Κυριακή 10/12/2017, από 8.00 π.μ. σε 9.00 π.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

Ανακοίνωση – Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2017 (doc)

Πρότυπο αίτησης (doc)

Πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης (doc)

Απόφαση 1/2016 Οργανωτικής Επιτροπής Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2016

Απόφαση 1/2016 Οργανωτικής Επιτροπής Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2016 της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Ανακοίνωση Γραμματέα Οργανωτικής Επιτροπής Εξετάσεων Υποψήφιων Δικηγόρων Β΄ περιόδου 2016

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (pdf)

Πληροφορίες:

κ. Νίκη Κούκου

γραφείο 449 – 4ου ορόφου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

τηλέφωνο: 2310 507449

ή

κ. Χριστίνα Καρυζώνη

γραφείο 453 – 4ου ορόφου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

τηλέφωνο: 2310 507453