Απόφαση 1/2016 Οργανωτικής Επιτροπής Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2016

Απόφαση 1/2016 Οργανωτικής Επιτροπής Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2016 της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Ανακοίνωση Γραμματέα Οργανωτικής Επιτροπής Εξετάσεων Υποψήφιων Δικηγόρων Β΄ περιόδου 2016

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (pdf)

Πληροφορίες:

κ. Νίκη Κούκου

γραφείο 449 – 4ου ορόφου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

τηλέφωνο: 2310 507449

ή

κ. Χριστίνα Καρυζώνη

γραφείο 453 – 4ου ορόφου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

τηλέφωνο: 2310 507453

Απαιτούμενα δικαιολογητικά υποψηφίων δικηγόρων α΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (pdf)

Πληροφορίες: κ. Θεοχάρης Τσάμπουρας

γραφείο 447 – 4ου ορόφου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

τηλέφωνο: 2310507447