Διακήρυξη διενέργειας δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση-επισκευή του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 1203/22-3-2021)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση οικονομικών προσφορών για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με αριθμ. πρωτ. 471/26-1-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κατάθεση οικονομικών προσφορών, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών πλαισίων (plexiglass) του Εφετείου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 4795/2020)

Ανακοίνωση-Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ετήσια τεχνική υποστήριξη υλικού μέρους πληροφορικής (Hardware) πενήντα (50) εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης με αριθμ. πρωτ. 4771/11-11-2020

Ανακοίνωση-πρόσκληση συλλογής γραπτών σφραγισμένων προσφορών για τη συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων που στεγάζονται πέντε (5) εποπτευόμενοι φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης με αριθμ. πρωτ. 4770/11-11-2020