Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μίσθωση χώρων στάθμευσης Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτων των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών των Δικαστικών Υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης για δύο (2) έτη

Ανακοίνωση συλλογής σφραγισμένων προσφορών για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σε 49 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (Αριθμ. πρωτ. 2979/2021)

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας είκοσι έξι (26) εποπτευόμενων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 2406/2021)

Διακήρυξη διενέργειας δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού μέρους πληροφορικής (42 επιτραπέζιων Η/Υ μετά των οθονών τους) για το Εφετείο Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 1983/2021)

Διακήρυξη διενέργειας δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την αναβάθμιση του δικτύου του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 1946/2021)

Διευκρινίσεις σχετικά με την 2021_1946 ως άνω διακήρυξη