Αρχείο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη συντήρηση του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 264/2022)

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4 σε πενήντα (50) εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 3743/6-10-2021)

Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μίσθωση χώρων στάθμευσης Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτων των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών των Δικαστικών Υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης για δύο (2) έτη

Ανακοίνωση συλλογής σφραγισμένων προσφορών για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σε 49 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (Αριθμ. πρωτ. 2979/2021)