Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 2627/2016 διακήρυξης του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 2627/2016 διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τόνερ εκτυπωτών σε 40 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια τόνερ και αναλωσίμων φωτοτυπικών και φαξ σε 43 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια τόνερ και αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών φαξ σε 43 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια τόνερ και αναλωσίμων εκτυπωτών σε 40 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια τόνερ και αναλωσίμων εκτυπωτών σε 40 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Οκτωβρίου 2016

Υπηρεσίες δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – Οκτώβριος 2016 (pdf)

 

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού για εκμίσθωση χώρου καφεζαχαροπλαστείου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Τακτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με Σφραγιστές Προσφορές για Εκμίσθωση Χώρου και Δικαιώματος Εκμετάλλευσης Καφεζαχαροπλαστείου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης (pdf)

Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Σεπτεμβρίου 2016

Υπηρεσίες δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – από 16/9/2016 έως και 30/9/2016 (pdf)

Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό από 1-7-2016 έως και 15-9-2016

Υπηρεσίες δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – τμήματα διακοπών 2016 (pdf)