Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης εννέα (9) δικαστικών υπηρεσιών αρμοδιότητας του Εφετείου Θεσσαλονίκηςς

Προκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης εννέα (9) δικαστικών υπηρεσιών αρμοδιότητας του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Ανακοίνωση Γραμματέα Οργανωτικής Επιτροπής Εξετάσεων Υποψήφιων Δικηγόρων Β΄ περιόδου 2016

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (pdf)

Πληροφορίες:

κ. Νίκη Κούκου

γραφείο 449 – 4ου ορόφου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

τηλέφωνο: 2310 507449

ή

κ. Χριστίνα Καρυζώνη

γραφείο 453 – 4ου ορόφου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

τηλέφωνο: 2310 507453

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 2628/2016 διακήρυξης του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 2628/2016 διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας τόνερ φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ σε 43 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης σε 47 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης σε 47 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 2627/2016 διακήρυξης του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 2627/2016 διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τόνερ εκτυπωτών σε 40 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια τόνερ και αναλωσίμων φωτοτυπικών και φαξ σε 43 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια τόνερ και αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών φαξ σε 43 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)