Αρχείο

Αλλαγές γραφείων Τμημάτων Γραμματείας Εφετείου Θεσσαλονίκης

Πολιτικό Τμήμα – Δημοσίευση: Γραφείο 328 (τηλ. 2310507328)

Πολιτικό Τμήμα – Γραμματείς Έδρας: Γραφεία 332 (τηλ. 2310507332) και 332Α (τηλ. 2310507355)

Τμήμα Καθαρογραφής – Γραφείο Δακτυλογράφησης: Γραφείο 358Α (τηλ. 2310507301)