Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό από 1-7-2017 έως και 15-9-2017

Υπηρεσίες δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – τμήματα διακοπών 2017 (pdf)

Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Δεκεμβρίου 2016

Υπηρεσίες δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – Δεκέμβριος 2016 (pdf)