Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Δεκεμβρίου 2016

Υπηρεσίες δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – Δεκέμβριος 2016 (pdf)

Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Οκτωβρίου 2016

Υπηρεσίες δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – Οκτώβριος 2016 (pdf)

 

Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Σεπτεμβρίου 2016

Υπηρεσίες δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – από 16/9/2016 έως και 30/9/2016 (pdf)

Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό από 1-7-2016 έως και 15-9-2016

Υπηρεσίες δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – τμήματα διακοπών 2016 (pdf)

Δικαιολογητικά αμοιβής δικηγόρων από αυτεπάγγελτο διορισμό

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στην ενότητα “ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ”.

Αναλυτικό ΦΕΚ (pdf) + Τροποποίηση (pdf)

Ποσά αμοιβής (pdf)

Υπεύθυνη δήλωση (doc)

Πράξη διορισμού-βεβαίωση άσκησης καθηκόντων (doc)

Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Απριλίου 2016

Υπηρεσίες δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – Απρίλιος 2016 (pdf)