Δικαιολογητικά αμοιβής δικηγόρων από αυτεπάγγελτο διορισμό

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στην ενότητα “ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ”.

Αναλυτικό ΦΕΚ (pdf) + Τροποποίηση (pdf)

Ποσά αμοιβής (pdf)

Υπεύθυνη δήλωση (doc)

Πράξη διορισμού-βεβαίωση άσκησης καθηκόντων (doc)

Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Απριλίου 2016

Υπηρεσίες δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – Απρίλιος 2016 (pdf)

Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Φεβρουαρίου 2016

Υπηρεσίες δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – Φεβρουάριος 2016 (pdf)

Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Ιανουαρίου 2016

Υπηρεσίες δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – Ιανουάριος 2016 (pdf)

Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Δεκεμβρίου 2015

Υπηρεσίες δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – Δεκέμβριος 2015 (pdf)

Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Νοεμβρίου 2015

Υπηρεσίες δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – Νοέμβριος 2015 (pdf)

Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Οκτωβρίου 2015

Υπηρεσίες δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – Οκτώβριος 2015 (pdf)

Αλλαγή στον τρόπο ορισμού δικηγόρων νομικής βοήθειας

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ από 15.9.2015

Το  β’ δεκαπενθήμερο του προηγούμενου μήνα από αυτόν που αφορούν, θα αναρτάται η λίστα με τα ονόματα των δικηγόρων που ορίζονται  ως συνήγοροι υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό σε κάθε δικαστήριο του μήνα, στις ιστοσελίδες και στους πίνακες ανακοινώσεων  του Δ.Σ.Θ και του Εφετείου Θεσσαλονίκης προς ενημέρωσή τους, [η οποία στο εξής θα γίνεται με τον παραπάνω τρόπο και όχι τηλεφωνικά]

Οι ορισθέντες δικηγόροι όταν εμφανισθούν στο ακροατήριο, με την έναρξη της διαδικασίας, πρέπει να δηλώνουν την παρουσία τους στους γραμματείς της έδρας.

Όσοι από τους ορισθέντες δικηγόρους δεν εμφανισθούν για οποιονδήποτε λόγο, χάνουν τη σειρά τους, και θα ξαναμπούν σε λίστα μετά την εξάντληση του καταλόγου.

Όσοι είναι παρόντες και δεν διοριστούν, θα  ξαναμπούν σε λίστα (μετά την ενημέρωση από τους γραμματείς των εδρών).