Τμήμα Βουλευμάτων

3ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Στο Τμήμα αυτό υπάγεται η καταχώριση προτάσεων στο βιβλίο και η χρέωση στο βιβλίο Εισηγητών, η καθαρογραφή βουλευμάτων, η επιμέλεια για τη θεώρηση, υπογραφή και δημοσίευσή τους, η υποβολή αντιγράφων μαζί με την δικογραφία στον Εισαγγελέα Εφετών, η σύνταξη εκθέσεων ενδίκων μέσων κατά Βουλευμάτων και η υποβολή τους στον Εισαγγελέα Εφετών, η έκδοση Πιστοποιητικών, ενταλμάτων συλλήψεως κατ’ αλλοδαπών, η σύνταξη καταστάσεων αποληψίμων και η αποστολή τους στα αρμόδια Δημόσια Ταμεία Εισπράξεων, η κατάρτιση και η σύνταξη ετησίου καταλόγου των ενόρκων για το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, η μηνιαία εκλογή και κλήρωση 36 μελών ενόρκων για το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, η καθαρογραφή των αποφάσεων αυτών, η επιμέλεια για την θεώρηση και υπογραφή τους, η δημοσίευσή τους, η θεώρηση αντιγράφων και αποστολή τους στην Εισαγγελία Εφετών, η σύνταξη και η καθαρογραφή προσωρινών διατάξεων του Προέδρου Εφετών.