Διοικητικό Τμήμα

Στο Διοικητικό Τμήμα της Γραμματείας του Εφτείου Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται στον 3ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, υπάγεται κάθε εργασία και ενέργεια σχετική με τη Γενική Διεύθυνση της Γραμματείας, καθώς και αυτή που αφορά την εν γένει διοικητική υπηρεσία του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η τήρηση της αλληλογραφίας του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου και του Προϊσταμένου Διευθύνσεως της Γραμματείας, οι αποφάσεις του Συμβουλίου των Εφετών σε Συμβούλιο και Ολομέλεια, η τήρηση του Μητρώου Δικαστών και Υπαλλήλων, η τήρηση των κατά το άρθρο 87 παρ. 1 Ν.Δ. 1025/71 ατομικών φακέλων των Υπαλλήλων, η τήρηση των βιβλίων αδειών Δικαστών και Υπαλλήλων, βιβλίου Εκθέσεων Γραμματέων, σχετικών βιβλίων πειθαρχικών συμβουλίων κατ’ άρθρο 28 παρ. 4 του Ν.Δ. 74/1974, ως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 184/1975 (Ειρηνοδικών−Πταισματοδικών), Συμβολαιογράφων, Υποθηκοφυλάκων, του βιβλίου βιβλιοθήκης, των βιβλίων Πρωτοκόλλων διοικητικής αλληλογραφίας του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου και Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Γραμματείας του Εφετείου, η τήρηση των σχετικών εκθέσεων Επιθεωρήσεως, του σχετικού βιβλίου Πράξεων Προέδρου Εφετών, Ορισμού Λαϊκών Μελών της 6/1945 Σ.Π, όπως και κάθε εργασία που ανάγεται στις Πειθαρχικές Δικαιοδοσίες κατά Δικαστικών Λειτουργών περιφερειών των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Θράκης και Λάρισας, καθώς και στη μετακίνηση Δικαστών εκτός έδρας, προς συγκρότηση Δικαστηρίων.