Ποινικό Τμήμα

4ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Με αρμοδιότητα την συμμετοχή των υπαλλήλων στις συνεδριάσεις των Δικαστηρίων (Τριμελούς, Τριμελούς Α΄ Βαθμού, Πενταμελούς, Μικτού Ορκωτού Εφετείου και Ανηλίκων), την παραλαβή των δικογραφιών και την καταχώριση των αποφάσεων όλων των Ποινικών Δικαστηρίων στα οικεία βιβλία, την σύνταξη και υποβολή μηνιαίων αναβλητικών αποφάσεων, την σύνταξη και υποβολή των στατιστικών πινάκων και την υποβολή των στατιστικών δελτίων, την τήρηση αρχείου του τρέχοντος έτους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία που έχει σχέση με τα παραπάνω αντικείμενα, ως και την σύνταξη και υποβολή των Δελτίων Ποινικού Μητρώου. Την κατάρτιση υπηρεσίας Γραμματέων έδρας.