Αλλαγή στον τρόπο ορισμού δικηγόρων νομικής βοήθειας

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ από 15.9.2015

Το  β’ δεκαπενθήμερο του προηγούμενου μήνα από αυτόν που αφορούν, θα αναρτάται η λίστα με τα ονόματα των δικηγόρων που ορίζονται  ως συνήγοροι υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό σε κάθε δικαστήριο του μήνα, στις ιστοσελίδες και στους πίνακες ανακοινώσεων  του Δ.Σ.Θ και του Εφετείου Θεσσαλονίκης προς ενημέρωσή τους, [η οποία στο εξής θα γίνεται με τον παραπάνω τρόπο και όχι τηλεφωνικά]

Οι ορισθέντες δικηγόροι όταν εμφανισθούν στο ακροατήριο, με την έναρξη της διαδικασίας, πρέπει να δηλώνουν την παρουσία τους στους γραμματείς της έδρας.

Όσοι από τους ορισθέντες δικηγόρους δεν εμφανισθούν για οποιονδήποτε λόγο, χάνουν τη σειρά τους, και θα ξαναμπούν σε λίστα μετά την εξάντληση του καταλόγου.

Όσοι είναι παρόντες και δεν διοριστούν, θα  ξαναμπούν σε λίστα (μετά την ενημέρωση από τους γραμματείς των εδρών).