1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27-7-2016) σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα κατ΄ εφαρμογή του αριθ. 69/2016 Προεδρικού Διατάγματος (pdf)