Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια τόνερ και αναλωσίμων φωτοτυπικών και φαξ σε 43 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια τόνερ και αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών φαξ σε 43 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)