Παράρτημα Η της με αριθμ. πρωτ. 3099/2017 προκήρυξης διαγωνισμού του Εφετείου Θεσσαλονίκης σε μορφή pdf

Παράρτημα Η της με αριθμ. πρωτ. 3099/2017 προκήρυξης διαγωνισμού του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Παράρτημα Η της με αριθμ. πρωτ. 3099/2017 προκήρυξης διαγωνισμού του Εφετείου Θεσσαλονίκης σε μορφή doc

Παράρτημα Η της με αριθμ. πρωτ. 3099/2017 προκήρυξης διαγωνισμού του Εφετείου Θεσσαλονίκης (docx)

Η με αριθμ. πρωτ. 3099/2017 προκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού ενιαίου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ετήσια συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης εννέα (9) εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Η με αριθμ. πρωτ. 3099/2017 προκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού ενιαίου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ετήσια συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης εννέα (9) εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 (pdf)

Απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση Προέδρου Επιτροπής Διοίκησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης με θέμα “Απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 3370/2005, 3730/2008  και  4419/2016″ (pdf)