Διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 1355/2020) για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (pdf)