Δικάσιμοι που Αποσύρονται τον μήνα Μάιο (1-15/5/2020)

ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 4-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 8-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 11-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 15-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 5-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 7-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 13-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 6-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΜΕΚ 19-863

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 11-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 13-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 4-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1) ΤΕΚ 19-1967
2) ΒΠΑΡ.27/2020 (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΟΨΕΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Χ.Κ.)

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 5-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1) ΤΕΚ 20-230 (ΕΦΕΣΗ)
2) ΤΕΚ 20-235 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ)

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 11-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 12-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 14-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 5-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 6-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 7-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 12-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 13-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 14-5-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ