Ανακοίνωση συλλογής γραπτών προσφορών για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σε 48 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύθηκε από

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΛΙΟΥΣΗ

Γραμματέας ΠΕ Εφετείου Θεσσαλονίκης