Διακήρυξη (αρ. πρωτ. 2551/2020) ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας 26 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύθηκε από

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΛΙΟΥΣΗ

Γραμματέας ΠΕ Εφετείου Θεσσαλονίκης