ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΩ COVID

Οι δικηγόροι θα ενημερωθούν για τη νέα δικάσιμο με το ΓΑΚ/ΕΑΚ του δικογράφου που είχαν καταθέσει στο Εφετείο Θεσσαλονίκης.