Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση οικονομικών προσφορών για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με αριθμ. πρωτ. 471/26-1-2021