Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας λήψης αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων

Από 16.3.2021 εγκαινιάσθηκε στο Εφετείο Θεσσαλονίκης νέος τρόπος χορήγησης αντιγράφων των πολιτικών αποφάσεων του Εφετείου στους παρασταθέντες δικηγόρους.
Αιτήματα για χορήγηση απλών ή επικυρωμένων αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων του Εφετείου των ετών 2015 και εντεύθεν θα υποβάλλονται από τους παρασταθέντες Δικηγόρους, ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται, είτε με τους κωδικούς TAXIS, είτε με τους κωδικούς της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Η υπηρεσία παρέχει την δυνατότητα λήψης είτε απλού, είτε ψηφιακά υπογεγραμμένου αντιγράφου.

Σε περίπτωση αδυναμίας, αντίγραφα αποφάσεων θα χορηγούνται και με φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου, όχι όμως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(Σχετ. Το με αριθμ. πρωτ. 2185/7.6.2021 έγγραφο του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης)

Οδηγίες λήψης αντιγράφων για την περίπτωση που:

i) είστε ο παραστάς δικηγόρος

ii) Δεν είστε ο παραστάς δικηγόρος
iii) Είστε ο παραστάς και δεν εμφανίζεται στην ενότητα «Εγγραφές» το
αρχείο που σας ενδιαφέρει