Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας λήψης αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων

Σας γνωρίζουμε ότι από 16.3.2021 εγκαινιάζεται στο Εφετείο Θεσσαλονίκης νέος τρόπος χορήγησης αντιγράφων των πολιτικών αποφάσεων του Εφετείου στους παρασταθέντες δικηγόρους.
Αιτήματα για χορήγηση απλών ή επικυρωμένων αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων του Εφετείου των ετών 2015 και εντεύθεν θα υποβάλλονται από τους παρασταθέντες Δικηγόρους, μόνο ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται, είτε με τους κωδικούς TAXIS, είτε με τους κωδικούς της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Η υπηρεσία παρέχει την δυνατότητα λήψης είτε απλού, είτε ψηφιακά υπογεγραμμένου αντιγράφου.

Από 16.3.2021 αιτήματα για χορήγηση αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων του Εφετείου των ετών 2015 και εντεύθεν, που υποβάλλονται είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν θα εξετάζονται.

Οδηγίες λήψης αντιγράφων για την περίπτωση που:

i) είστε ο παραστάς δικηγόρος

ii) Δεν είστε ο παραστάς δικηγόρος
iii) Είστε ο παραστάς και δεν εμφανίζεται στην ενότητα «Εγγραφές» το
αρχείο που σας ενδιαφέρει