Διαδικασία ορκωμοσίας δικηγόρων

Α.     Προσκομίζετε, τυπωμένο, το ΦΕΚ διορισμού ή επαναδιορισμού σας, στο γραφείο 359 του Εφετείου (3ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου), ή το αποστέλλετε, συνημμένο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εφετείου (efeteio.grammateia@thess-courts.gr), αφού προηγουμένως αναγράψετε (στο τυπωμένο ΦΕΚ ή στην ηλεκτρονική αλληλογραφία), τα εξής:

1.     το ονοματεπώνυμό σας,

2.     το κινητό σας τηλέφωνο,

3.     τον όρκο που επιθυμείτε (θρησκευτικό ή πολιτικό, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων»),

4.     το χρονικό διάστημα (μίας εβδομάδος) στο οποίο επιθυμείτε να ορκιστείτε.

Β.     Περιμένετε ενημέρωση από το αρμόδιο γραφείο για την ακριβή ημερομηνία και τον αριθμό της αίθουσας συνεδρίασης του δικαστηρίου στο οποίο θα γίνει η ορκωμοσία σας.

Ώρα προσέλευσης για την ορκωμοσία: 8.45 π.μ., στην αίθουσα συνεδρίασης (εκτός αν σας έχει υποδειχθεί διαφορετική ώρα προσέλευσης).

Γ.      Από τη 12η μεσημβρινή της ημέρας της ορκωμοσίας και έπειτα, μπορείτε να παραλαμβάνετε, από το γραφείο 359 του Εφετείου, τρία (3) αντίγραφα του πρακτικού ορκωμοσίας, προκειμένου να τα προσκομίσετε στον Δικηγορικό Σύλλογο για την εγγραφή σας. Για τα αντίγραφα απαιτούνται τρία (3) μεγαρόσημα των δύο (2) ευρώ ή ένα (1) ηλεκτρονικό παράβολο αξίας έξι (6) ευρώ.

Δ.     Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο 359 του Εφετείου (τηλέφωνο: 2313 311 359).

Ε.         Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ορκιστείτε σε χρονικά διαστήματα, κατά τα οποία δεν ορίζονται δικάσιμοι για την εκδίκαση υποθέσεων, ήτοι α) των δικαστικών διακοπών (από 1 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου), β) των διακοπών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους (από 18 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου) και γ) των διακοπών του Πάσχα (από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Κυριακή του Θωμά), να επικοινωνείτε προηγουμένως με τη Γραμματεία του Εφετείου (τηλέφωνο: 2313 311 359).