ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΑΙΡΕΤΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1/10/2020-30/9/2022

Ο Χρήστος Νάστας γεννήθηκε το 1957 στον Παλαιόπυργο Τρικάλων. Φοίτησε στο Α΄ Γυμνάσιο Τρικάλων. Το έτος 1975 εισήχθη στη Νομική Σχολή Θράκης και αποφοίτησε το 1980. Υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό τα έτη 1981-1983 και αποστρατεύθηκε με τον βαθμό του Ανθυπολογαχού. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο ενήλικων τέκνων. Άσκησε δικηγορία επί 18 μήνες στα Τρίκαλα. Από το 1984, μετά επιτυχή συμμετοχή στο διαγωνισμό εμμίσθων παρέδρων, έγινε δικαστής της πολιτικής-ποινικής δικαιοσύνης. Υπηρέτησε στο Πρωτοδικείο Σερρών ως Πάρεδρος και ως Πρωτοδίκης έως το 2002, στο Πρωτοδικείο Καβάλας ως Πρόεδρος Πρωτοδικών έως το 2005, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ως Πρόεδρος Πρωτοδικών έως το έτος 2008, στο Εφετείο Θεσσαλονίκης ως Εφέτης έως 31/3/2018, στο Εφετείο Αθηνών ως Πρόεδρος Εφετών από 1/4/2018 έως 15/9/2018 και στο Εφετείο Θεσσαλονίκης ως Πρόεδρος Εφετών από 16/9/2018. Είναι κάτοχος δύο τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (στο Αστικό-Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο και στο Ποινικό Δίκαιο και Εγκληματολογικές Επιστήμες). Έχει παρακολουθήσει πολλά σημαντικά επιμορφωτικά προγράμματα και συνέδρια. Από τον Οκτώβριο του 2008 έως τον Νοέμβριο του 2009 αποσπάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με αντικείμενο νομοπαρασκευαστικό έργο του Υπουργείου. Επί δύο συνεχόμενες θητείες (2012-2014, 2014-2016) εξελέγη Πρόεδρος της Εφετειακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ενώ τη διετία 2018-2020 εξελέγη τακτικό Μέλος του ΔΣ της Ένωσης. Τη διετία 2006-2008 διετέλεσε αιρετός Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Επί δύο συνεχόμενες θητείες (2014-2016, 2016-31/3/2018) εξελέγη αιρετό τακτικό μέλος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Από την 1/10/2020 διατελεί, με διετή θητεία, αιρετός Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

1η θητεία:
1/10/2014-30/9/2016
2η θητεία:
1/10/2018-30/9/2020

Η Καλλιρόη Χειμαριού γεννήθηκε το 1955 στη Θεσσαλονίκη. Είναι μητέρα δύο ενήλικων τέκνων. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στο Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία. Γνωρίζει πολύ καλά τη Γερμανική, την Αγγλική και τη Γαλλική γλώσσα. Άσκησε δικηγορία επί ένα περίπου έτος στη Θεσσαλονίκη. Από το 1981, μετά επιτυχή συμμετοχή στο διαγωνισμό εμμίσθων παρέδρων, έγινε δικαστής της πολιτικής-ποινικής δικαιοσύνης. Κατά τη διετία 2000-2002 διετέλεσε αναπληρωματική Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Επί δύο συνεχόμενες θητείες (2014-2016, 2018-2020) διετέλεσε αιρετή Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

1/10/2016-30/9/2018

Ο Αντώνιος Τσαλαπόρτας γεννήθηκε στην Καρδίτσα το Δεκέμβριο του 1953. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου). Εισήλθε μετά από εξετάσεις στο δικαστικό κλάδο το έτος 1981 και διορίστηκε ως δόκιμος Ειρηνοδίκης και στη συνέχεια ως Ειρηνοδίκης στην Ξάνθη, μετά δε από νέες εξετάσεις διορίστηκε ως Δικαστικός Πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης την 30/6/1983. Προήχθη στο βαθμό του Πρωτοδίκη το έτος 1985 και τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια υπηρέτησε στα Πρωτοδικεία Βόλου, Καβάλας και Θεσσαλονίκης. Το έτος 1998 προήχθη σε Πρόεδρο Πρωτοδικών και τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδος και έπειτα υπηρέτησε στα Πρωτοδικεία Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Στα Πρωτοδικεία Ορεστιάδος και Χαλκιδικής εκτός των δικαστικών του καθηκόντων επί πολιτικών, ποινικών και υποθέσεων και ασφαλιστικών μέτρων, άσκησε συγχρόνως καθήκοντα Προϊσταμένου των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου. Το έτος 2000 διετέλεσε υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Το έτος 2002 εξελέγη και διετέλεσε Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ως το 2004. Το έτος 2003 προήχθη στο βαθμό του Εφέτη και τοποθετήθηκε στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, όπου ανέλαβε τα καθήκοντά του την 9/3/2004 μετά τη λήξη της θητείας του ως Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Εξελέγη και διετέλεσε τακτικό μέλος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, για μια τριετία, από 1/10/2008 έως 30/9/2011. Το έτος 2013 προήχθη στο βαθμό του Προέδρου Εφετών και τοποθετήθηκε στο Εφετείο Θράκης και μετέπειτα στο Εφετείο Θεσσαλονίκης. Στο Εφετείο Θράκης εκτός των δικαστικών του καθηκόντων επί πολιτικών και ποινικών υποθέσεων, άσκησε συγχρόνως καθήκοντα Προϊσταμένου των υπηρεσιών του Εφετείου. Το έτος 2016 εξελέγη και διετέλεσε Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης για μία διετία ήτοι μέχρι 30/9/2018. Το έτος 2017 προήχθη στο βαθμό του Αρεοπαγίτη και εντάχθηκε μετά τη λήξη της θητείας του ως Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης στο Τέταρτο πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, από όπου συνταξιοδοτήθηκε την 30/6/2020 λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Τα έτη 2010 ως 2014 συμμετείχε ενεργώς ως διδακτικό προσωπικό στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας της Ελληνικής Αστυνομίας. Συμμετείχε ενεργώς στο Διδακτικό Προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, όπου δίδαξε επί δεκαπέντε έτη Αστικό και Ποινικό Δίκαιο. Τον Ιούλιο του έτους 2014 τοποθετήθηκε, μετά από ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, Διευθυντής Σπουδών της κατεύθυνσης πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, θέση στην οποία υπηρέτησε μέχρι τον Οκτώβριο του 2017.


1/10/2012-30/9/2014

Η Άννα Μιχαλοπούλου γεννήθηκε στην Καστοριά στις 26/2/1949. Φοίτησε στο Γυμνάσιο και Λύκειο Θηλέων της Κοζάνης. Το 1967 εισήχθη στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης. Το Φεβρουάριο του 1974 συμμετέχει επιτυχώς στις εξετάσεις Ειρηνοδικών και τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους διορίζεται στο Καρλόβασι της Σάμου. Τον Οκτώβριο του 1975, μετά από νέες εξετάσεις, στις οποίες συμμετείχε επιτυχώς τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, διορίζεται ως Δικαστικός Πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Στις 31/7/1976 παντρεύτηκε με τον Πρόδρομο Σπαχίδη και απέκτησε δύο παιδιά. Υπηρέτησε ως Πρωτοδίκης στα Πρωτοδικεία Θεσσαλονίκης, Αθηνών και Βόλου, ως Πρόεδρος Πρωτοδικών στα Πρωτοδικεία Ροδόπης και Θεσσαλονίκης, ως Εφέτης στο Εφετείο Θεσσαλονίκης και τέλος ως Πρόεδρος Εφετών στα Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Από τον Οκτώβριο του 2012 έως τον Σεπτέμβριο του 2014 διετέλεσε Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης μετά από εκλογή. Επί 5ετία δίδασκε στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, Ενοχικό Δίκαιο. Συνταξιοδοτήθηκε το έτος 2016.


1/7/2012-30/9/2012

Ο Ανέστης Μηλιόπουλος γεννήθηκε το 1951 στη Θεσσαλονίκη, όπου μεγάλωσε και τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές. Πέρασε με υποτροφία στο νομικό τμήμα της τότε σχολής ΝΟΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έλαβε 2 πτυχία (το Νομικό και του Δημοσίου Δικαίου) και ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα (κλάδου ποινικών επιστημών του ίδιου πανεπιστημίου) με άριστα.. Άσκησε δικηγορία επί δύο περίπου έτη στη Θεσσαλονίκη. Από το 1978, μετά επιτυχή συμμετοχή στο διαγωνισμό εμμίσθων παρέδρων, έγινε δικαστής της πολιτικής-ποινικής δικαιοσύνης, υπηρετώντας στα Πρωτοδικεία Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Καβάλας, καθώς και στα Εφετεία Θράκης και Θεσσαλονίκης, αποχώρησε δε από το σώμα το 2018 με το βαθμό του Προέδρου Εφετών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές επί διετία (1988-1990) στο πανεπιστήμιο του Essex της Βρετανίας στο Δίκαιο Ανηλίκων Πήρε μέρος σε πολλά νομικά συνέδρια, καθώς και ημερίδες και συναντήσεις δικαστών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στο Λουξεμβούργο, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Ρουμανία, στην Κύπρο και στην Ουρουγουάη, καθώς και σε συναντήσεις δικαστών από την Τουρκία, την Αλβανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Ρωσία, που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας κατά περίπτωση εισηγήσεις και θέματα σχετικά με το ελληνικό δικαιικό και δικαστικό σύστημα. Δίδαξε επί οκταετία στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, την οποία εκπροσώπησε αρκετές φορές και στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκές και διεθνείς συναντήσεις δικαστών, ενώ έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά νομικά περιοδικά, όπως τα «Αρμενόπουλος», «Νομικό Βήμα», «Ελληνική Δικαιοσύνη» και «Ηellenic Review of European Law». Ασχολήθηκε παράλληλα από τα νεανικά του χρόνια με τη μουσική και ως πιανίστας και μέλος πολλών χορωδιών συμμετείχε σε δεκάδες συναυλίες σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μιλάει αγγλικά και γερμανικά. Είναι έγγαμος με την Αναστασία Μπέκα, παιδοψυχίατρο, και πατέρας 4 τέκνων.


1/7/2011-30/6/2012

Ο Κωνσταντίνος Βαμβακίδης γεννήθηκε στην Αετοράχη Ελασσόνας. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα το 1974 ως Ειρηνοδίκης και το 1979 ως Έμμισθος Πάρεδρος. Υπηρέτησε ως Πρωτοδίκης στα Πρωτοδικεία Καβάλας και Θεσσαλονίκης και ως Πρόεδρος Πρωτοδικών στα Πρωτοδικεία Βέροιας και Θεσσαλονίκης. Το 1998 εκλέχθηκε για μία διετία Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Το 1999 προήχθη στον βαθμό του Εφέτη και υπηρέτησε στο Εφετείο Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο Εφετείο υπηρέτησε και ως Πρόεδρος Εφετών από το 2009. Τον Ιούνιο του 2011 εκλέχθηκε Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης και άσκησε τα καθήκοντά του έως τις 30/6/2012, οπότε και αποχώρησε από την Υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας. Τη διετία 2006-2008 εκλέχθηκε Α΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος και την τριετία 2018-2021 εκλέχθηκε και χρημάτισε Πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.


19/4/2010-30/6/2011

Ο Δημήτριος Ευθυμιάδης του Ευθυμίου και της Ειρήνης, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 10/9/1944. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Κατοικεί στην περιοχή 40 Εκκλησιές της πόλης της Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (1950-1962), εισήλθε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έλαβε το πτυχίο του το έτος 1967. Γνωρίζει πολύ καλά τη Γαλλική γλώσσα. Υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό από τον Ιανουάριο του 1968 έως τον Ιανουάριο του 1970 (αποστρατεύθηκε με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού). Διετέλεσε Δικηγόρος Θεσσαλονίκης για ένα έτος (1970-1971) και ταυτόχρονα βοηθός εισηγητού έως το 1972. Εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα, αρχικά ως Ειρηνοδίκης (Αλμωπίας) και μετέπειτα ως Έμμισθος Πάρεδρος το έτος 1974. Προήχθη στον βαθμό του Πρωτοδίκη το έτος 1977. Υπηρέτησε με τον βαθμό αυτόν στα Πρωτοδικεία Σύρου (1977) και Θεσσαλονίκης (1977-1989). Προήχθη στον βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών το έτος 1990. Υπηρέτησε με τον βαθμό αυτόν στα Πρωτοδικεία Σερρών (1990-1992) και Θεσσαλονίκης (1992-1993). Προήχθη στον βαθμό του Εφέτη το 1993. Υπηρέτησε στα Εφετεία Κρήτης (1993-1995) και Θεσσαλονίκης (1995-2005). Προήχθη στον βαθμό του Προέδρου Εφετών το 2005. Υπηρέτησε στα Εφετεία Κέρκυρας (2005-2007), Λάρισας (2007-2009) και Θεσσαλονίκης. Από τις 19/4/2010 έως και την αποχώρησή του από την Υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας (30/6/2011), διετέλεσε Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, ως πρώτος αιρετός Πρόεδρος αυτού.