Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4 σε πενήντα (50) εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 3743/6-10-2021)