• Ορισμός αίθουσας συνεδριάσεων (ΤΕΚ 24.1.2023, ΠΕΚ 24.2.2023, ΠΕΚ 23.6.2023)
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ