ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ
  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
  ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ