ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Διακοπή εκδίκασης υπόθεσης Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 6, σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του με αρ. 1588/25.4.2020/Β΄ ΦΕΚ, ενημερώνουμε ότι η εκδίκαση της υπόθεσης με αριθμό πινακίου 8 της δικασίμου της 7ης Απριλίου 2020 (συνεδρίαση 7-4-2020 και 13-5-2020)  του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με κατηγορούμενους τους L. E. κλπ, διακόπτεται για την 1η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00΄, στην αίθουσα 347 του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Διακοπή εκδίκασης υπόθεσης Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων

Σύμφωνα με την παράγραφο 6, σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του με αρ. 1074/27.3.2020/Β’ ΦΕΚ, σας ενημερώνουμε ότι η εκδίκαση της υπόθεσης με αριθμό πινακίου 12 της δικασίμου της 30ης Απριλίου 2020 του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με κατηγορούμενους τους X.N. κλπ, διεκόπη για την 1η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00′, στην αίθουσα 353 του Εφετείου Θεσσαλονίκης.