Πρακτικό Νο2 Εξεταστικής Επιτροπής Διαγωνισμού Δικαστικών Επιμελητών 2016

Χρόνος διεξαγωγής: 27 Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή ώρα 09:00΄

Τόπος διεξαγωγής: αίθουσα 238 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά υποψηφίων δικαστικών επιμελητών 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (pdf)

Πληροφορίες: κ. Ευαγγελία Κουκουμπή

γραφείο 457 – 4ου ορόφου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

τηλέφωνο: 2310507457