Αρχείο

Πρακτικό Νο2 Εξεταστικής Επιτροπής Διαγωνισμού Δικαστικών Επιμελητών 2016

Χρόνος διεξαγωγής: 27 Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή ώρα 09:00΄

Τόπος διεξαγωγής: αίθουσα 238 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ