Διενέργεια κλήρωσης ισοβαθμησάντων στον Διαγωνισμό Συμβολαιογράφων έτους 2016

Ανακοίνωση για διενέργεια κλήρωσης των ισοβαθμησάντων στον διαγωνισμό υποψήφιων συμβολαιογράφων έτους 2016 (pdf)

Ορισμός τριμελούς οργανωτικής επιτροπής Εφετείου Θεσσαλονίκης για τον διαγωνισμό συμβολαιογράφων έτους 2016

Ορισμός Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής Εφετείου Θεσσαλονίκης για τον διαγωνισμό συμβολαιογράφων έτους 2016 (pdf)

Τηλέφωνο για πληροφορίες:  2310 507361 (κ. Νικολέττα Νέδα)