Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3-Α4 σε 44 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4 σε 44 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας τόνερ εκτυπωτών 45 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας τόνερ εκτυπωτών 45 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 537_2016 για τόνερ εκτυπωτών

Ανακοίνωση συλλογής προσφορών προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Ανακοίνωση συλλογής προσφορών προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας σε σαράντα πέντε εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσαλονίκης. (pdf)

Προσφορές μέχρι 2-6-2015, ώρα 10 π.μ. στο γραφείο 454 κ.Πέτρο Κοταμανίδη και κα Παναγιώτα Κολιούση.