Ανακοίνωση συλλογής προσφορών προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Ανακοίνωση συλλογής προσφορών προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας σε σαράντα πέντε εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσαλονίκης. (pdf)

Προσφορές μέχρι 2-6-2015, ώρα 10 π.μ. στο γραφείο 454 κ.Πέτρο Κοταμανίδη και κα Παναγιώτα Κολιούση.