Προκήρυξη προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών

Η Νομική Σχολή ΑΠΘ και η Νομική Σχολή του Παν. Λευκωσίας, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ ανακοινώνουν την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από 26 Μαΐου 2021 έως 12 Ιουλίου 2021 με ανάρτηση ενός ενιαίου pdf στo σύνδεσμο dropbox: https://www.dropbox.com/request/VRI65DBMXZeAqQYXrpzd

Το όνομα του αρχείου θα πρέπει να έχει τη μορφή: ΑΙΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://addictions.law.auth.gr/