Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Ιανουαρίου 2019

Κατάλογος Δικηγόρων Υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό – από 1.1.2019 έως και 31.1.2019 (pdf)

Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Δεκεμβρίου 2018

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 (pdf)

Κατάλογος Δικηγόρων Υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Νοεμβρίου 2018

Υπηρεσίες Δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – από 1.11.2018 έως και 30.11.2018 (pdf)

Κατάλογος Δικηγόρων Υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Οκτωβρίου 2018

Υπηρεσίες Δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – από 1.10.2018 έως και 31.10.2018 (pdf)

κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό Β’ δεκαπενθημέρου Σεπτεμβρίου 2018

Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό β’ δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2018 (pdf)

Κατάλογος Δικηγόρων Υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό τμημάτων διακοπών 2018

Υπηρεσίες Δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – από 1.7.2018 έως και 15.9.2018 (pdf)