Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Ιανουαρίου 2019

Κατάλογος Δικηγόρων Υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό – από 1.1.2019 έως και 31.1.2019 (pdf)