κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό Β’ δεκαπενθημέρου Σεπτεμβρίου 2018

Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό β’ δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2018 (pdf)

Κατάλογος Δικηγόρων Υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό τμημάτων διακοπών 2018

Υπηρεσίες Δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – από 1.7.2018 έως και 15.9.2018 (pdf)

Κατάλογος Δικηγόρων Υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Ιουνίου 2018

Υπηρεσίες Δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – από 1.6.2018 έως και 30.6.2018 (pdf)

Κατάλογος Δικηγόρων Υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Φεβρουαρίου 2018

Υπηρεσίες Δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – Φεβρουάριος 2018 (pdf)