Κατάλογος Δικηγόρων Υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Ιουνίου 2018

Υπηρεσίες Δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – από 1.6.2018 έως και 30.6.2018 (pdf)

Κατάλογος Δικηγόρων Υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Φεβρουαρίου 2018

Υπηρεσίες Δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – Φεβρουάριος 2018 (pdf)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 (pdf)