Κατάλογος Δικηγόρων Υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Φεβρουαρίου 2018

Υπηρεσίες Δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – Φεβρουάριος 2018 (pdf)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 (pdf)

Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό β΄δεκαπενθημέρου Σεπτεμβρίου 2017

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ-Β’ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (pdf)

Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό από 1-7-2017 έως και 15-9-2017

Υπηρεσίες δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – τμήματα διακοπών 2017 (pdf)