Δικαιολογητικά αμοιβής δικηγόρων από αυτεπάγγελτο διορισμό

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στην ενότητα «ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ».

Αναλυτικό ΦΕΚ (pdf)

Πίνακας δικαιολογητικών σε ποινικές υποθέσεις (pdf)

Ποσά αμοιβής (pdf)

Αίτηση αμοιβής για ποινική υπόθεση (doc)

Αίτηση αμοιβής για πολιτική υπόθεση (doc)

Υπεύθυνη δήλωση (doc)

Πράξη διορισμού-βεβαίωση άσκησης καθηκόντων (doc)

Κατάσταση αμοιβής για πολιτική υπόθεση (doc)