Δικαιολογητικά αμοιβής δικηγόρων από αυτεπάγγελτο διορισμό

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στην ενότητα «ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ».

Αναλυτικό ΦΕΚ (pdf) + Τροποποίηση (pdf)

Πίνακας δικαιολογητικών σε ποινικές υποθέσεις (pdf)

Ποσά αμοιβής (pdf)

Αίτηση αμοιβής για ποινική υπόθεση (doc)

Αίτηση αμοιβής για πολιτική υπόθεση (doc)

Υπεύθυνη δήλωση (doc)

Πράξη διορισμού-βεβαίωση άσκησης καθηκόντων (doc)